Jak na to? Analýza obrazů v Dynamics NAV 2018

Poslední verze systému Microsoft Dynamics NAV 2018 přidala několik nových či výrazně přepracovaných funkcionalit. Analýza obrazů je jednou z nich a právě na ni se zaměřím v tomto článku. Samotná analýza je prováděna pomocí kognitivních služeb Microsoftu, konkrétně pomocí služby Computer Vision API.

Analýza obrázků v Dynamics NAV 2018 – jak na to?

Nejprve je nutno zmínit, že funkcionalita není bohužel v současné době (v rámci Cumulative Update 2018/03) lokalizovaná do českého jazyka.

Z důvodu absence překladů a pravděpodobně neověření funkcionality v české lokalizaci, není možné spustit Nastavení analýzy obrázků standardně z Asistovaného nastavení. Jediná možnost je otevřít nastavení přímo z karty zboží

Dialog pro spuštění nastavení analýzy obrázků

Dialog pro spuštění nastavení analýzy obrázků

Pokud jste dříve zvolili možnost znovu tento dialog nezobrazovat, je jediná možnost spuštění tohoto nastavení pomocí vývojového klienta – stránka 2020 (Image Analysis Setup).

Nastavení analýzy obrázků

Po spuštění tohoto nastavení je nutné nastavit URL adresu API rozhraní a přidělený kód k tomuto rozhraní. Tyto hodnoty je možné získat pomocí akce „Dokumentace aplikace Computer Vision“, která odkazuje na domovskou stránku Computer Vision API.

Pro získání potřebných klíčů je potřeba se na stránce zaregistrovat – pokračujte pomocí akce „Try Computer Vision API“. Na následující stránce v části „Select your API“ vyberte „Computer Vision API“ a pokračujte akcí „Get API Key“. Po odsouhlasení podmínek a přihlášení do Vašeho účtu Vám budou přiděleny dva identifikační klíče, viz obrázek.

Computer Vision API - přehled účtu s identifikačními kódy

Computer Vision API – přehled účtu s identifikačními kódy

Nyní již k samotnému nastavení v systému Microsoft Dynamics NAV 2018. V nastavení je nutné vyplnit API URL (hodnotou Endpoint z obrázku výše – POZOR, odkaz musí na konci obsahovat text /analyze, tedy v mém případě bude správný odkaz vypadat takto: „https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/analyze“

Dále je nutné vyplnit pole „Kód rozhraní API“ pomocí hodnoty „Key 1“.

Karta nastavení analýzy obrázků

Karta nastavení analýzy obrázků

Po vyplnění těchto údajů je možné funkcionalitu začít používat. Pravděpodobně by bylo vhodné nastavit limit dotazů. Bohužel současné podmínky služby a možnosti nastavení v systému Microsoft Dynamics NAV 2018 nejsou kompatibilní. Podmínky služby dovolují maximálně 20 dotazů za minutu, v nastavení je ale možné nastavit jako nejmenší jednotku hodinu. Toto nastavení tedy nechávám prázdné.

Nastavení Minimální úspěšnosti skóre % prozatím ponecháme na 80%. Nakonec musíme funkcionalitu aktivovat pomocí „Enable Image Analyzer“.

Nastaveno, můžeme začít používat

Funkcionalita je připravena na dvou místech v systému. Funkci je možné použít pro analýzu obrazů zboží na kartě zboží, nebo pro analýzu obrazů kontaktů na kartě kontaktu.

Zboží

Analýza obrazu zboží se po úspěšném nastavení funkcionality provádí automaticky po nahrání obrazu zboží do FactBoxu obrázku zboží. Po nahrání dojde k automatickému otevření stránky s předpokládanými atributy zboží, viz obrázek:

Detail konkrétní analýzy obrazu zboží pomoc Computer Vision API

Detail konkrétní analýzy obrazu zboží pomoc Computer Vision API

Na základě dříve nastavené Minimální úspěšnosti skóre % (kterou jsme ponechali na standardních 80%) budou zobrazeny jen nejpravděpodobnější varianty. V případě zachyceném na předešlém obrázku byl zobrazen pouze atribut „Writing Implement“. Ostatní atributy jsou pod minimální úspěšností, přesto je možné je zobrazit pomocí akce „View All Attributes“.

V čem nám ale tato funkcionalita může pomoci? Nalezené parametry zboží je možné použít jako kategorie zboží, nebo jako parametry zboží.

Rozhodnutí o konkrétní akci s nalezeným parametrem je možné provést ve sloupce „Action to Perform“

 • Ignore
  • Výchozí volba u nově identifikovaného parametru
  • Neprovádí se žádná další činnost
 • Add to blacklist
  • Zakáže identifikaci tohoto parametru při jakékoliv další analýzy obrazu
 • Use as attribute
  • Nalezený parametr použije jako hodnotu atributu
  • Po zvolení této volby je nutné určit, o jaký atribut se jedná.
 • Use as category
  • Nalezený parametr použije jako kategorii zboží
  • Kategorie zboží nemusí existovat, systém ji po použití této volby automaticky vytvoří.

Kontakty

V rámci kontaktů je tato funkcionalita implementována obdobným způsobem. Nalezené parametry jsou ukládány do profilů dotazníků. V kontaktech funkcionalita analýzy obrazu umožňuje zjistit věk a pohlaví osoby.

Využitelnost v praxi

V tomto článku jsem probral postup, jak analýzu obrazů nastavit a použít při vytváření zboží nebo kontaktů. Důležitá otázka ale je, zda je tato funkcionalita reálně využitelná a zda je možné tuto funkcionalitu zprovoznit v systémech některých společností. Zároveň je nutné vědět, s jakou přesností systém dokáže parametry vyhodnotit a zda se lze na výsledky vyhodnocení spolehnout.

Těmto otázkám se budu detailněji věnovat v jednom z následujících článků, kde proberu problematiku reálného využití této funkcionality a představím mé výsledky při testování spolehlivosti vyhodnocení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *